������ �������������� | מנהל קהילתי תלפיות מזרח

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

������ ��������������

  • ראיית חשבונות
  • מתנסנט