הודעה בדבר פרויקט צהרונים | מנהל קהילתי תלפיות מזרח

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217
אנו מצרים על הודעת ארגון כוח לעובדים כי הוא חוזר בו מההסכמות וזונח את שולחן המו"מ לגיבוש ההסכם הקיבוצי, וזאת למרות ולאחר שהמינהלים הקהילתיים ביצעו את חלקם ולמעשה שילמו לעובדות שכר רטרואקטיבית מחודש ספטמבר 17.
 
הודעה זו של ארגון כוח לעובדים ושל עובדות הצהרונים הינה תמוהה ולא ראויה, לנוכח ההתקדמות במו"מ והיא מהווה, לצערנו, פגיעה מיותרת בציבור ההורים והילדים ללא כל סיבה משמעותית.
 
יש לציין כי המינהלים הקהילתיים רואים בעובדות הצהרונים כוח חשוב, מקצועי ומסור והמינהלים הקהילתיים יעשו כמיטב יכולתם לשמור על תנאי העסקתן ושכרן כפי שנעשה עד כה ובמהלך השנים האחרונות, במסגרת תקציב התכנית.  וכן, כי במסגרת המו"מ כבר הוצעו הטבות רבות בתנאי השכר שכללו תוספות שכר שעתיות, תוספות וותק ותגמול מיוחד בקייטנות, כל אלו על בסיס שותפות ההורים ששילמו  בהסכמה את התוספת המרבית האפשרית לתכנית ניצנים, מעבר לתקציב משרד החינוך.
  • ראיית חשבונות
  • מתנסנט |חוגים