גווני ירושלים-תכנית "גווני ירושלים", היא תכנית של החברה למתנסים, שפועלת לפתח רשת מובילים קהילתיים, אשר יעסקו בקידום סדר יום יהודי- ישראלי-פלורליסטי בכל שכונה בפני עצמה, ובקידום שיח משותף ומפרה במארג השכונות המגוונות בירושלים. התוכנית החלה לפעול, באמצעות המינהלים הקהילתיים במספר שכונות בעיר.

קבוצת תושבים יחד עם רכזי תוכן של המינהל, מעצבים את החזון של השכונה בנושא. ביחד מתכננים אירועים שיתפתחו ויהפכו למסורת ייחודית.

אנחנו מאמינים שמסורת מייצרת קהילה ומהווה בסיס תרבותי וערכי שמחבר בין התושבים. זו הדרך להעצים את מאפייני התרבות היהודית-ישראלית-פלורליסטית באורח החיים של תושבי השכונה והעיר.

 

תאריך מפגש הועדה הבא :