סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

יואב רוטשילד

תפקידמנהל המינהל הקהילתי
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוניyoav@talpiot.matnasim.co.il
  • ראיית חשבונות
  • מתנסנט | חוגים