הרשמה למעון שבלול תשע"ח | מנהל קהילתי תלפיות מזרח

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

הרשמה למעון שבלול תשע"ח

בעת קליטת הרישום במנהל יגבו 500 ש"ח מקדמה

  • ראיית חשבונות
  • מתנסנט