בי"ס לכדורגל - א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורגל - ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורגל - גן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורגל - ה-ז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורסל - ליגה ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורסל - ליגה ז-ח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קפוארה - 7-14

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- טיסנאות - ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הסעות למרתון 29.10 - הסעות למרתון 29.10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור יד - ה-ו בנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור יד - א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קארטה רגיל - קראטה רגיל ב-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קארטה רגיל - קראטה רגיל ד-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שילוב לחימה ישראלי C.I.F ה.רחוב - פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רובוטיקה - עיצוב לגו א-ג יום ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-מחול - בלט 3-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - עממי א-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- היפ הופ - 12 ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- היפ הופ - 8-12

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורסל - ליגה ט-י

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אילוף כלבים - א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אילוף כלבים - ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - א-ב 1

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - א-ב 2

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - ה ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שילוב לחימה ישראלי C.I.F ה.רחוב - מחנה אומנויות לחימה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורסל - א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורסל - ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - פעם בשבוע עממי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - עממי פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - תחרותי פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חממת יזמות - עתיד ישראלי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה תכשיטנות ילדים - א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה תכשיטנות ילדים - ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קראטה - ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קראטה - ו-ח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - 5-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - עממי א-ב, ג-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קראטה - קארטה ב'-ג'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- שחמט - א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קראטה - טיפולי 3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קראטה - 7-9

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קראטה - קארטה ג'-ה'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- סייבר סקול - קידס- ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- סייבר סקול - טק- ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- סייבר סקול - ג'וניור- א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- מודרני וג'אז עכשווי - ו-ח

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- מודרני וג'אז עכשווי - ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- מודרני וג'אז עכשווי - א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- התגוננות רחוב - ד'-ז'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה קארטה מוריס ממן - קארטה ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הסעות למרתון 25.3 - הסעות למרתון 25.3

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון בשלוחה - חצי שעה צהרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-מחול - בלט 5-8

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - אישית בנות א'-ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - אישית בנות ג-ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - אישית בנות ה'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - אישית בנים א'-ב'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - אישית בנים ג'-ד'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - אישית בנים ה'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - קרמיקה- יולי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

משפחה בגינה - משפחה בגינה קיץ 2023

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון בשלוחה - שעה צהרון

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רובוטיקה - עיצוב לגו א-ג יום א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה קארטה מוריס ממן - קארטה ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-התעמלות קרקע - תחרותי-צעירה ובוגרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה טרום כלי - טרום כלי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רובוטיקה - אלקטרוניקה ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

בי"ס לכדורגל - ערכת תלבושות כדורגל

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערבית מדוברת - מבוגרים מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערבית מדוברת - ד'-ו'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - חברת הסטודיו 2מדפים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - חברת הסטודיו 3מדפים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שילוב לחימה ישראלי C.I.F ה.רחוב - א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ- ג'אז - ה' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - מבוגרים פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שילוב לחימה ישראלי C.I.F ה.רחוב - גן

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שילוב לחימה ישראלי C.I.F ה.רחוב - ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שילוב לחימה ישראלי C.I.F ה.רחוב - ז' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות מכשירים - עממי ב-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות מכשירים - בנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות מכשירים - גן-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות מכשירים - נבחרת בוגרת

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות מכשירים - נבחרת צעירה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - ילדים פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - ילדים פעמיים בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור יד - ה-ו בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערבית מדוברת - ילדים א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ערבית מדוברת - ילדים ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור יד - ג-ד בנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור יד - ג-ד בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול - מחול 4-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מחול - מחול 5-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ- ג'אז - גן חובה- א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ- ג'אז - ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ג'ודו - טרום חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה - זומבה - ב-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה - זומבה - גן חובה-א

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה - מרכז הזומבה - פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה - מרכז הזומבה - חופשי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- ג'ודו - א-ב מתקדמים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- ג'ודו - ג-ה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- ג'ודו - טרום חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- ג'ודו - א-ב מתחילים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- ג'ודו - גן חובה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- דרמה - א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- התגוננות רחוב - גן-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרוסלה- מעגל אמהות - מעגל אמהות מאי 2023

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

רובוטיקה - לגו רובוטיקה ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מרוץ לפיד/תלפז - מקצה תחרותי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

טניס - מבוגרים פעם בשבוע

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הדרכת הורים - הדרכת הורים- זוג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הסעות למרתון 29.10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

מעון הגן הקסום - מעון הגן הקסום

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

my dance העוצמה שבתנועה שלך 28.12 - my dance 28.12

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - צמיד קשב ז-ט

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- קפוארה - 4-6

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-מחול - בלט 8-12

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה-מחול - היפהופ 9-12

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- האופים - 6-10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- האופים - 6-10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ ברייקדאנס בנים - א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ ברייקדאנס בנים - ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

היפ הופ ברייקדאנס בנים - ז' ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון - אפרוחים תינוק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון - שבלולים תינוק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון - פרפרים בוגר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון - פשושים תינוק

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון - אפרוחים פעוט

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון בשלוחה - דובונים 0.3-0.8

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

פעוטון בשלוחה - גוזלים 0.8-1.10

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- דרמה - ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- הורה - עתודה ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- הורה - פוצלה א-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תאטרון קהילתי - תאטרון קהילתי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- תכנות מחשבים - ה-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - קרמיקה אמהות בנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

התעמלות מכשירים - עממי ב-ו פעמיים בשבו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

משפחה בגינה - משפחה בגינה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

הדרכת הורים - הדרכת הורים- אדלר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שעת קשר עם אודליה אברהמי - שעת קשר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אימון פונקציונלי/קרוספיט - א-ב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אימון פונקציונלי/קרוספיט - ג-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אימון פונקציונלי/קרוספיט - ה-ז

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - ומבוגרים ונוער 15+

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - מבוגרים מקצועיים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - ילדים 10 ומעלה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- היפ הופ - 3-5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- היפ הופ - 5-8

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- מוזיקה דן - חצי שעה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- מוזיקה דן - שעה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

שלוחה- תכנות מחשבים - ב-ד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

כדור יד - ז-ח בנים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

תכנית מדברות עתיד ישראלי - תכנית מדברות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

משפחה בגינה - משפחה בגינה

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרוסלה- מעגל אמהות - מעגל אמהות - אוקטובר

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

ליווי עסקי - ליווי עסקי

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קרמיקה - חברת הסטודיו4 מדפים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

my dance העוצמה שבתנועה שלך 28.12 - 15.1 my dance

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - הורים צעירים

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - ז-ט

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - י-יב

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

סדנת מוגנות - סדנת מוגנות

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

אלופי השכונה 15.6 - קטרגל קבוצתי 5X5

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - ב-ג

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - גן חובה-א'

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חוג קיר טיפוס - צמיד הורה וילד

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

חוג קיר טיפוס - צמיד קשב וריכוז10-12

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - סטודנטים 18+

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - צמיד הורה וילד ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות:

קיר טיפוס - צמיד קשב ד-ו

שם המרחב הקהילתי:

קבוצת גיל: 0-0

ימים ושעות פעילות: