וועדת הביטחון נפגשת עם גורמי הביטחון כגון עירייה, משטרה ונציגי ביטחון נוספים.
במסגרת וועדה זו תושבים יכולים להביע את צרכיהם בפני הגורמים המקצועיים בכל הנוגע לביטחון השכונתי והקהילתי.
על מנת להצטרף לוועדה זו יש לפנות לרכז הביטחון, שי אביטן במייל Betihut.talpaz@gmail.com
ניתן לפנות ליו"ר וועדת הביטחון - מר גיל שכטר gillschecter@gmail.com