תחום התכנון האורבני כולל בינוי חדש והתחדשות עירונית, תכנון פארקים, שדרוג רחובות ותחזוק המרחב הציבורי. מוזמנים לקחת חלק בפורום האורבני או לפנות בכל עניין הקשור למרחב הציבורי בשכונה שלנו