סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

טליה לוית

תפקידרכזת תרבות
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוני tarbut.talpaz@gmail.com
  • ראיית חשבונות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים