סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

לימור כהן

תפקידרכזת חוגים וספורט
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוניlimorc7@walla.com
  • ראיית חשבונות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים