סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

לירון דרעי

תפקידעיריה, מנהל הרובע
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוניdrliron@jerusalem.muni.il
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים