סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

רחלי ציוני

תפקידמזכירה בשלוחת ארנונה
דואר אלקטרוניMazkiru.ah@gmail.com
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים