ביטול/העברת לחוג

ידוע לי כי הביטול/ההעברה תכנס לתוקפה מתחילת החודש הבא וכי המינהל הקהילתי לא מחזיר כספים עבור הודעה רטרואטיבית.
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט">