הנחה לחוגים וקייטנות

הנחיות למילוי הטופס:

בנוסף למילוי טופס זה, נדרש לשלוח למתנ"ס מכתב בקשה ואת האישורים הבאים: תלוש משכורת של שני בני הזוג ואישורים נוספים כגון דמי מזונות, קצבת נכות, דמי אבטלה, המעידים על הכנסה נוספת אם יש.

לא נדון בבקשות ללא המסמכים הנ"ל.

לידיעתכם, אין כפל הנחוץ, קבלת דרגה מהתמ"ת תבטל כל הנחה שניתנה ע"י ועדת הנחות של המינהל הקהילתי.

 

לנרשמים מתחת לגיל 18:
מצב משפחתי
האם רשומים לפעילויות נוספות במינהל הקהילתי?
מספר ילדים עד גיל 18
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט">