אורבני

שכונת תלפ"ז וארנונה הצעירה עוברת תהליך של פיתוח כחלק ממגמה עירונית כוללת. הדבר בא לידי ביטוי בתכניות התחדשות עירונית המקודמות במתחמים השונים, ולצידן תכניות לפיתוח פארקים מרכזיים, תשתיות ומבני ציבור.

המתכננת האורבנית, ביחד עם חברי הפורום האורבני של המנהל הקהילתי, מלווים את התכניות המקודמות בשכונה ושואפים לקדם את טובת השכונה בכל תכנית ותכנית תוך שיתוף השכונה באופן המיטבי.

ליצירת קשר עם המתכננת האורבנית:

יעל גרנביץ

[email protected] 

0523132226