נוער

בשכונה קיימות מערכות חינוך פורמאלית ובלתי פורמאלית כאשר המינהל הקהילתי ויח' הנוער פועלים בשיתוף מלא עם בתי הספר ושואפים להיות מותאמים לכלל הילדים והנוער.
יחידת הנוער מהווה מקום חם, מכיל ומלווה את בני הנוער על כל גווניהם בשכונה.
מטרת היחידה היא לאפשר מגוון הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי הטמון בכל אחת ואחת.
אנו רוצים ושואפים לגעת בבני נוער בנקודות צומת חשובות ומשמעותיות, "מסביב לשעון" וסביב מעגל השכונה כולו, לחזק את הקהילה בנו אנו חיים ופועלים לשיפור כלל תושבי השכונה ושל בני הנוער בפרט.
יחידת הנוער פועלת בשיתוף עם תנועות הנוער והיחידות המקצועיות הנוספות ומגוון מסגרות מקצועיות וחברתיות במטרה להמשיך ולקדם את מערכת החינוך השכונתית,לפעול עם קהילת השכונה ובשבילה ולהיות אחראית על שעות הפנאי של בני הנוער,הקמת פרוייקטים ותוכניות על פי תחומי עניין לנוער ויצירת שותפות מלאה בפעילות קהילתית שוטפת של המינהל.

נוער