הועדה מורכבת ממתנדבים פעילים מ'הגיל השלישי', אשר דנים בסוגיות הקשורות בשיפור איכות החיים והיחס לותיקי השכונה.

הועדה נפגשת אחת לחודשיים בהובלת צוות המינהל הקהילתי ובשיתוף פעולה עם הלשכה לשירותים חברתיים.