המחלקה המובילה את תחום המעונות לגיל הרך והצהרונים בשכונה, אצלנו תוכלו להתעדכן במועדי ההרשמות למעונות במשך השנה, בהודעות מיוחדות ובמגוון הפעילויות לגיל הרך.