חץ ימינה
אוגוסט 2023
חץ שמאלה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
31
2
ט"ו אב התשפ"ג
4
י"ז אב התשפ"ג
5
י"ח אב התשפ"ג
6
י"ט אב התשפ"ג
7
כ' אב התשפ"ג
9
כ"ב אב התשפ"ג
11
כ"ד אב התשפ"ג
12
כ"ה אב התשפ"ג
13
כ"ו אב התשפ"ג
14
כ"ז אב התשפ"ג
15
כ"ח אב התשפ"ג
16
כ"ט אב התשפ"ג
19
ב' אלול התשפ"ג
20
ג' אלול התשפ"ג
22
ה' אלול התשפ"ג
23
ו' אלול התשפ"ג
25
ח' אלול התשפ"ג
26
ט' אלול התשפ"ג
27
י' אלול התשפ"ג
28
י"א אלול התשפ"ג
30
י"ג אלול התשפ"ג
1
2
4
5
8
9