לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

הנחה לחוגים וקייטנות -

הנחיות למילוי הטופס:

בנוסף למילוי טופס זה, נדרש לשלוח למתנ"ס מכתב בקשה ואת האישורים הבאים: תלוש משכורת של שני בני הזוג ואישורים נוספים כגון דמי מזונות, קצבת נכות, דמי אבטלה, המעידים על הכנסה נוספת אם יש.

לא נדון בבקשות ללא המסמכים הנ"ל.

לידיעתכם, אין כפל הנחוץ, קבלת דרגה מהתמ"ת תבטל כל הנחה שניתנה ע"י ועדת הנחות של המינהל הקהילתי.

 

לנרשמים מתחת לגיל 18:
מצב משפחתי
האם רשומים לפעילויות נוספות במינהל הקהילתי?
מספר ילדים עד גיל 18
  • הצהרת נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים