חיפוש באתר

טפסים

ביטול/העברת לחוג

ביטול/העברת לחוג

ידוע לי כי הביטול/ההעברה תכנס לתוקפה מתחילת החודש הבא וכי המינהל הקהילתי לא מחזיר כספים עבור הודעה רטרואטיבית.
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות