חץ ימינה
ספטמבר 2023
חץ שמאלה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
28
30
1
ט"ו אלול התשפ"ג
2
ט"ז אלול התשפ"ג
4
י"ח אלול התשפ"ג
5
י"ט אלול התשפ"ג
8
כ"ב אלול התשפ"ג
9
כ"ג אלול התשפ"ג
10
כ"ד אלול התשפ"ג
12
כ"ו אלול התשפ"ג
13
כ"ז אלול התשפ"ג
14
כ"ח אלול התשפ"ג
15
כ"ט אלול התשפ"ג
16
א' תשרי התשפ"ד
17
ב' תשרי התשפ"ד
18
ג' תשרי התשפ"ד
19
ד' תשרי התשפ"ד
20
ה' תשרי התשפ"ד
21
ו' תשרי התשפ"ד
22
ז' תשרי התשפ"ד
23
ח' תשרי התשפ"ד
24
ט' תשרי התשפ"ד
25
י' תשרי התשפ"ד
26
י"א תשרי התשפ"ד
27
י"ב תשרי התשפ"ד
28
י"ג תשרי התשפ"ד
29
י"ד תשרי התשפ"ד
30
ט"ו תשרי התשפ"ד
2
6
7