חיפוש באתר

טפסים

תקנון הרשמה לחוגים

תקנון הרשמה לחוגים

התקנון

הנחיות הרשמה לחוגים

1. הרשמה לחוגים תתאפשר גם השנה באמצעות אתר המינהל הקהילתי בכתובת: www.talpaz.org.il.

2. נהלי קורונה- בהנחיית היועמ"ש של החברה למתנ"סים: ההרשמה והפעילות, לרבות קיומה, הפסקתה, קיצורה או ביטולה המוחלט, יהיו כפופים להוראות ולדינים שיחולו על פעילות זו בהתחשב במשבר הקורונה. במקרה כזה, לא יהיו המשתתפים זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו פרט להפסקת התשלום העתידי או החזר תשלומים ששולמו כבר מראש עבור פעילות שבסופו של דבר לא תבוצע, אלא אם תבוצע במועד סמוך וסביר לאחר מכן.

3. פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של 8 נרשמים. המנהל הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסגור פעילות במידה ומספר המשתתפים בו ירד מתחת למינימום.

4. לא תתאפשר השתתפות בחוג/מעון לפני הסדרת נושא הרישום והתשלומים.

5. שיעורי ניסיון יתאפשרו לחוגי המנהל הקהילתי בלבד (לא יתאפשרו שיעורי ניסיון במעון ובצהרונים). במידה ונרשמים לחוג, יש לשלם על שיעור ניסיון.

6. המינהל הקהילתי מתחייב לקיים 36 מפגשים בחוג המתקיים פעם בשבוע
ו- 72 מפגשים בחוג המתקיים פעמיים בשבוע. במקרה שלא נעמוד בהתחייבות זו, תיערך התחשבנות לקראת סוף שנת הפעילות (בנוגע לנהלים הקשורים בקורונה, ראו סעיף 2).

7. הרשמה לשיעורי השחייה תתקיים במרכז הספורט בלבד.

8. ביטול השתתפות ייעשה בכתב בלבד מול המזכירות.

9. ניתן לבטל השתתפות עד ה- 25 לכל חודש ועד לתאריך 25/3/21 ללא דמי ביטול.

10. ביטול החל מתאריך 25.3.2020 יהיה כרוך בדמי ביטול בסך 80 ₪ .

11. המנהל הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות בגלל בעיות התנהגות קשות או עיכוב בתשלומים.

הריני מאשר/ת כי לבני/בתי אין/יש מגבלות רפואיות שעשויות למנוע השתתפות בחוגים.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"