תקנון הרשמה לחוגים

11. הריני מאשר / לא מאשר למינהל הקהילתי לעשות שימוש בתמונות הילדים(פרסום בחוברות/ פייסבוק המינהל).
12. הריני מאשר/ לא מאשר לצרף אותי לניוזלטר וקבוצת וואטס אפ לצורך קבלת מידע שיווקי בלבד
13. הריני מאשר/ת כי לבני/בתי אין/יש מגבלות רפואיות שעשויות למנוע השתתפות בחוגים.
קראתי את הנחיות ההרשמה ואני מתחייב לפעול על פיהן.
חתמו כאן

התקנון

הנחיות הרשמה לחוגים

1. הרשמה לחוגים תתאפשר גם השנה באמצעות אתר המינהל הקהילתי בכתובת: www.talpaz.org.il.

2. פתיחת חוג/פעוטון מותנית במספר מינימלי של נרשמים (8-10). המנהל הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסגור פעילות במידה ומספר המשתתפים בו ירד מתחת למינימום.

3. משתתפי החוגים/המעון מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לכן, לא תתאפשר השתתפות לפני הסדרת נושא הרישום והתשלומים.

4. שיעורי ניסיון יתאפשרו לחוגי המנהל הקהילתי בלבד (לא יתאפשרו שיעורי ניסיון במעון ובצהרונים). במידה ונרשמים לחוג יש לשלם על שיעור ניסיון.

5. המינהל הקהילתי מתחייב לקיים 36 מפגשים בחוג המתקיים פעם בשבוע
ו- 72 מפגשים בחוג המתקיים פעמיים בשבוע. במקרה שלא נעמוד בהתחייבות זו, תיערך התחשבנות לקראת סוף שנת הפעילות.

6. הרשמה לשיעורי השחייה תתקיים במרכז הספורט בלבד.

7. ביטול השתתפות ייעשה בכתב בלבד מול המזכירות.

8. ניתן לבטל השתתפות עד ה- 25 לכל חודש ועד לתאריך 25/3/2024 בלבד. ביטול החל מתאריך זה יהיה כרוך בדמי ביטול בסך עלות חודשית נוספת של החוג .

9. לא יינתנו החזרים במקרה של היעדרות המשתתפים.

10. המנהל הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות בגלל בעיות התנהגות קשות או עיכוב תשלומים מצד ההורים.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"