חיפוש באתר

טפסים

רישום לפעילות - חוגים

רישום לפעילות - חוגים

הנחיות למילוי הטופס:

טופס רישום לפעילות במינהל הקהילתי - שנת תשע"ו 2015-2016

הרישום עבור חוגים וצהרונים

פרטי ראש המשפחה (המשלם)
אני מאשר/ת בזאת קבלת דואר אלקטרוני ו/או אחר מהמינהל הקהילתי.
פרטי הנרשמים לפעילות
ז/נ
ז/נ
ז/נ
צורת תשלום
יש לוודא הסדרת תשלום אל מול מזכירות המנהל הקהילתי טל: 02-6732877
לידיעתכם: חוגי התעמלות קרקע, ג'ודו והתגוננות רחוב מסתיימים ב-31.7.2016. שאר החוגים מסתיימים ב-30.6.2016.
אני מאשר/ת או לא מאשר/ת (נא לבחור באפשרות המתאימה) לאפשר למינהל הקהילתי לעשות שימוש בתמונות של בני/ביתי הרשומים לפעילות הנ"ל באמצעי מדיה של המינהל הקהילתי
הנחיות הרשמה לחוגים
1.דמי הרשמה משפחתיים לחוגים בסך 55 ש"ח, לפעוטונים: דמי הרשמה בסך 130 ש"ח ודמי שכלול בסך 300 ש"ח, אשר ייגבו עם התשלום הראשון.
2.פתיחת חוג/פעוטון מותנית במספר מינימלי של נרשמים. המנהל הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסגור פעילות במידה ומספר המשתתפים בו ירד מתחת למינימום.
3.משתתפי החוגים/הפעוטונין מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לכן, לא תתאפשר השתתפות לפני הסדרת נושא הרישום והתשלומים. לא יתאפשרו שעורי ניסיון ללא תשלום.
4.המינהל הקהילתי מתחייב לקיים 36 מפגשים בחוג המתקיים פעם בשבוע ו-72 מפגשים בחוג המתקיים פעמיים בשבוע. במקרה שלא נעמוד בהתחייבות זו, תיערך התחשבנות לקראת סוף שנת הפעילות.
5.ביטול השתתפות ייעשה בכתב בלבד מול המזכירות. לא יאושרו ביטולים טלפוניםם או דרך המדריכים.
6.ניתן לבטל השתתפות עד ה-25 לכל חודש.
7.מתאריך 25/3/2016 לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בחוג/פעוטון/צהרון. ביטולים לאחר תאריך זה לא יתקבלו.
8.לא יינתנו החזרים במקרה של היעדרות המשתתפים.
9.המנהל הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות בגלל בעיות התנהגות קשות או עיכוב תשלומים מצד ההורים.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"