חיפוש באתר

קיטנת קיץ ניצנים 2022

מחזור א 3-21.7.22 יום קצר 07:30-13:00- ללא עלות
* הורים אשר מעוניינים לרשום את ילדיהם למחזור מלא עם צהרון לא לרשום בסעיף זה

קייטנה מועדים רישום
קיטנת קיץ ניצנים - 402909ליטל מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 404103 רונית מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 405530דנה מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 405647קלודין מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 405795רויטל מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 406116איריס מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 406124חגית מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 406363רחל קשאני מ'1ק
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 406512רחלי רזיאל מ'1
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 406686לירון מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 419184הודיה מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 452250שיר רובויץ מ'1
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 452391מעיין מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 464826תהילה מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 464834בלהה מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 518332שיר ד.גרונר מ'
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 524938קרן מ' 1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 524991 שקד י.אלדדמ'1
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 534545 שרה מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 536003 שקד מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 578674רויטלק.בבל מ'1
03/07/22
21/07/22
סגור
קיטנת קיץ ניצנים - 629436שולמית מ'1 קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות