מנהל יחידת הנוער
אביהו רחמים
טל:
פקס:02-6733217

בשכונתנו קיימת מערכת חינוך פורמאלית ובלתי פורמאלית מגוונת השואפת להיות מותאמת לכלל הילדים והנוער בשכונה. אנו, המינהל הקהילתי פועלים בשיתוף מלא עם בתי הספר, תנועות הנוער והיחידות המקצועיות הנוספות במטרה להמשיך ולקדם את מערכת החינוך השכונתית ולפעול עם ובשביל קהילת השכונה