רכזת
לנה קוזנצובה - חורש
טל:0546531153
פקס:

במינהל הקהילתי פועל מוקד קליטה עירוני בשיתוף ובחסות הרשות העירונית לקליטת עלייה בעיריית ירושלים. מטרתו העיקרית של המוקד לקליטת העלייה היא לדאוג לשילובם של העולים החדשים בקהילה, בירושלים, ובחיים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים בישראל.

תפקידו של המוקד השכונתי הוא לתת שירותים לעולים החדשים אשר מתגוררים בשכונות תלפיות מזרח וארנונה הצעירה. את השירות ניתן לקבל באמצעות פנייה לרכז קליטת העלייה.