רכזת
אורה חייטוב
טל:052-7079177
פקס:02-6732877

במינהל הקהילתי פועל מוקד קליטה עירוני בשיתוף ובחסות הרשות העירונית לקליטת עלייה בעיריית ירושלים. מטרתו העיקרית של המוקד לקליטת העלייה היא לדאוג לשילובם של העולים החדשים בקהילה, בירושלים, ובחיים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים בישראל.

תפקידו של המוקד השכונתי הוא לתת שירותים לעולים החדשים אשר מתגוררים בשכונות תלפיות מזרח וארנונה הצעירה. את השירות ניתן לקבל באמצעות פנייה לרכז קליטת העלייה.