סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

כ"ב אדר א' תשע"ט 27/02/19

לכבוד:
הורי ילדי הגנים בירושלים


הנדון: 'ניצנים בחופשות'- היערכות לחופשת פסח

הורים יקרים שלום רב,
זו השנה השנייה בה עיריית ירושלים בשיתוף המנהליים הקהילתיים, מפעילה את קייטנת פסח במסגרת מתווה 'ניצנים בחופשות' ובהתאם לתכנית משרד החינוך. קייטנות אלו מיועדות לכלל הילדים ללא עלות כספית. במסגרת הקייטנה יופעלו בגני הילדים פעילויות למידה, העשרה, משחקים, הפעלות ותכניות חינוכיות שיעסקו סביב נושאי החג.
הקייטנה תפעל חמישה ימים, בין התאריכים ו'-י"ב בניסן 11-17.4 בין השעות 8:00 -13:00, לא כולל יום ו'. ארוחת הבוקר הינה באחריות ההורים.
בגנים בהם פועלים צהרוני 'ניצנים', תתקיים הארכת שעות פעילות הקייטנה לילדי ניצנים בלבד בין השעות 16:00-13:00, במסגרת התכנית התוספתית, ללא תוספת תשלום. ביום רביעי, ערב פסח י"ב ניסן 17/04 לא יתקיים צהרון.
הרישום לקייטנה יתקיים בתאריכים כ"ט באדר א'- י"ט באדר ב' 6-26.3.19. לאחר תאריך זה איננו מבטיחים את השתתפות הילדים בתכנית. חשוב לציין כי הרישום לתכנית הוא על בסיס כל התקופה. המסגרות ייפתחו בהתאם למינימום נרשמים של 22 ילדים.
לתשומת ליבכם, כלל הילדים מחויבים ברישום אינטרנטי באתרי המינהלים הקהילתיים המפעילים את תכנית ניצנים.
פרטים נוספים וקישורים להרשמה, באתר העירוני- https://www.jerusalem.muni.il/

בברכה,
בטי טסטה
מנהלת המחלקה לתכניות חינוך משלימות


העתקים:
מר אביב קינן, ראש מנהל חינוך, עיריית ירושלים
מר יואב (זימי) זמרן משנה למנהל חינוך ראש אגף פדגוגי, עיריית ירושלים
גב' לבנת בכלר, הממונה על גני הילדים, עיריית ירושלים
מר רונן קארו, ס. ממונה גני ילדים, עיריית ירושלים
גב' דפנה קרני, מנהלת תכנית ניצנים מחוז ירושלים ומנח"י, משרד החינוך
גב' שרית קרוק, מנהלת צהרוני גני ניצנים, החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים, ירושלים גב' איילת טייטלבוים, מנהלת אגף תכניות חינוכיות, עמותת לביא
‏מנהלי מנהליים קהילתיים ארגון ההורים העירוני

  • ראיית חשבונות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים