סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

במסגרת הרחבת תכנית הפעילות עבור ילדכם, אנו פותחים תכנית המשלבת את ילדכם
בגילאים הצעירים בפעילות השוטפת במרכז הספורט.
ךתכנית הפעילות עם כל הפרטים יש לפנות בטלפון 02-5467852 
מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל, מהרו להירשם!
*ילדים המנויים במרכז הספורט ההשתתפות ללא עלות.

ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים