חיפוש באתר

חברי הנהלת מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל

שם

נציגות

מייל

ויקה אלקין יו"ר

תושבים

vikaelkin@gmail.com

עופר שרון

תושבים

galits123@yahoo.com

אפרת שנאורסון-מתכננת רובע

עירייה

scefrat@jerusalem.muni.il

יעקב אברהמי

תושבים

 

לאה בלס

מנחה מחוזית

חב' למתנסים

חברה למתנסים

lea@matnasim.org.il

סווטלנה

מנהלת הרובע

עירייה

psvatlana@jerusalem.muni.il

ויקי דדו-מנהלת חב' תרבות ונוער-עיריה

עירייה

daviki@jerusalem.muni.il

אייל עטייה

תושבים

Dana9682@walla.com

 

ליאורה ליפשיץ

תושבים

Liora.sport@gmail.com

שמעון עזרא

תושבים

Shimonezra0908@gmail.com

דני סבן

תושבים

Danielsabban10@gmail.com

אורן אברהמי

תושבים

Oren073@gmail.com

גיל שכטר

עירייה

gilgillschecter@gmail.com

עינת גולדשטיין

רווחה

gleinat@jerusalem.muni.il

נעמי קמחין

תושבים

Nkarmon21@gmail.com

טובה ברכה

תושבים

tovabracha@walla.com

מתנסנט חוגים הצהרת נגישות