תאריך 31/05/2022

 

דוח פומבי לשנת 2021 לעניין הפרשי שכר בין גברים לנשים

תאריך הוצאת הדוח: 31/05/2021

שם המעסיק: מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל

ענף פעילות: מתנ"ס – עמותה מעין עירונית העוסקת בחינוך, תרבות, ספורט, גיל שלישי, נוער וגיל הרך.

מספר העובדים והעובדות: 365

מספר מחלקות: 60

עורך ומפיק הדוח: חינן אגמון – מנהל הכספים

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי מחלקות. בשל אופי העבודה במינהל הקהילתי כמעט כל המחלקות הן בעלות גוון מגדרי אחד. לדוגמה: במחלקת מצילים יש רק גברים, במחלקת מטפלות במעון יש רק נשים ועל כן במקרים הללו לא נדרש לבדיקה בין מגדרית והנתון שנרשם בדוח הינו: "לא רלוונטי". הדוח מראה שגם במחלקות מעורבות אין הפרשים בשכר המציגים יתרון בשכר לגברים העובדים במינהל לעומת נשים העובדות במינהל.

להלן ממצאי הבדיקה שנערכה:

מחלקה

שם מחלקה

עובדים

נשים

גברים

שכר שנתי

שכר שעתי

שעתי ממוצע

שנתי ממוצע

הערות

מחלקה 1

מדריכת התעמלות קרקע

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 2

מדריכי חוגים גיל שלישי

24

22

2

    202,564

90-250

 

       14,468

מדובר במדריכים ובמדריכות לגיל השלישי, השכר נקבע לפי החוג הנלמד מתוך סה"כ העובדים והעובדות 15 עובדות מרוויחות פחות מהשכר הממוצע. עובד אחד מרוויח מתחת לשכר הממוצע, שבע עובדות מרוויחות מעל השכר הממוצע ועובד אחד מעל הממוצע. השכר השעתי הגבוהה ביותר ניתן לאישה בסכום של 250 ש"ח לשעה והשכר השעתי הנמוך ביותר ניתן לאישה בסכום של 90 ש"ח לשעה. השכר השעתי הגבוה ביותר לגבר עומד על 220 ש"ח לשעה.

מחלקה 3

מדריכת מחול

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 4

רכזת נוער

2

1

1

      99,000

41

41

       99,000

שני העובדים הם עובדים שהחליפו אחת את השני, עובדי ממומנים ע"י העירייה והשכר שלהם שווה

מחלקה 5

מנהל כספים

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 6

רכז הכנה לצה"ל

2

1

1

      88,748

30

30

         7,396

לעובד ולעובדת ניתן אותו שכר שעתי 30 ₪

מחלקה 7

אחזקה שלוחה

4

0

4

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 8

מורות פרוייקט עתיד ישראלי

4

4

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 9

רכזת שכונה בפוקוס

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 10

מדריכי חוג כדורדל

2

0

2

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 11

גן הנסיכים

15

15

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 12

מדריכי קייטנה

19

15

4

 לא רלוונטי

   

 לא רלוונטי

מדובר במדריכים שרובם נערים לפני הצבא וכולם קיבלו שכר למי משכורת מינימום לנוער עובד מבלי להתייחס למין העובד. ישנם שני עובדים שקיבלו שכר הגבוה משכר המינימום בגובה 35 ₪ מדובר בעובד ובעובדת שקיבלו אותו שכר.

מחלקה 13

מנהלת שלוחה

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 14

עוזרת ביום בחירות למינהל

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 15

רכזת פיתוח עסקי

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 16

רכז קייטנת קיץ

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 17

יועץ אסטרטגי

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 18

רכז מועדון נוער תיכון

3

2

1

 לא רלוונטי

30-40

35

 לא רלוונטי

מתוך 3 עובדים עובדת אחת קיבלה 30 ₪ לשעה עובדת אחרת קיבלה 40 ₪ לשעה ועובד אחד קיבל 35 ₪ לשעה כך שלמעשה אין שכר קבוע לעובד או לעובדת והשכר ניתן לפי וותק, ניסיון והכשרה מקצועית של העובד/ת. לא ניתן למצוא אפליה מגדרית לרעה או לטובה במשרה זו.

מחלקה 19

מדריכת חוג דרמה

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 20

מזכירות

3

3

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 21

מדריכת ריקודי בטן

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 22

רכזת תוכנית עתיד ישראלי

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 23

מנהלת משרד

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 24

עובדי אחזקה

4

0

4

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 25

רכזת תרבות

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 26

מדריכות התעמלות מכשירים

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 27

רכזת פיתוח קהילתית

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 28

מדריכת חוגים במעון שבלול

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 29

מדריך זומבה

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 30

מדריכות קרטה טיפולי

2

2

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 31

רכזת גיל שלישי

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 32

מדריכת היפ הופ

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 33

מדריכת ריקודי עם

2

2

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 34

רכזת מקהלה

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 35

מדריכות התעמלות קרקע

3

3

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 36

מעון וורט

7

7

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

שכר הנע בין שכר מינימום 29.12 ל 36.04

מחלקה 37

מנהלת מעון שבלול

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 38

טבחית מעון שבלול

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 39

מטפלות מעון שבלול

49

49

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 40

עוזרת טבחית מעון שבלול

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 41

מחלקה 42

3

0

3

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 42

מדריך קפוארה

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 43

עובדות צהרונים

126

125

1

 2,554,110

37-75

 

       20,084

עובדות הצהרונים מקבלים שכר לפי וותק ללא קשר למין העובד. באופן כללי יש להדגיש שעובדות הצהרונים ככלל הן נשים ובקבוצה זו יש רק גבר אחד המשתכר 37 ₪ לשעה לפי הוותק שלו. אין אף עובדת במחלקה זו שמרוויחה שכר הנמוך מ- 37 ₪

מחלקה 44

רכזת תוכנית ניצנים

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 45

הנהלת חשבונות

3

3

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 46

מזכירות וקבלה מרכז ספורט

6

6

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 47

מדריכים בשעורי סטודיו

25

20

5

    240,161

120-140

 

         9,606

ככלל כל העובדים במחלקה זו מקבלים 120 ₪ לשעה גם גברים וגם נשים. יוצאת דופן עובדת אחת שמקבלת 140 ₪ לשעה

מחלקה 48

מצילים במרכז הספורט

6

0

6

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 49

מדריכי חדר כושר

7

3

4

    275,503

35-41.74

 

       39,358

במחלקת מדריכי חדר כושר עבדו 3 נשים וארבע גברים, השכר הנמוך ביותר בקבוצה זו ניתן לעובדת שעמד על 33 ₪ לשעה והשכר הגבוהה ביותר בקבוצה זו ניתן לעובדת ועמד על 45.97 ₪ לשעה. כמו כן, ניתן לעובדת שכר של 35 ₪ לשני עובדים שכר של 35 ₪ ולשני עובדים נוספים שכר של 37 ש"ח לשעה. השכר נקבע בהתאם לתעודות מקצועיות, פרסום אישי, סוג וכמות המשמרות מבחינת האטרקטיביות שלו לעובד/ת

מחלקה 50

מפעילי ברכב במרכז הספורט

5

0

5

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 51

עובד מזנון

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 52

מנהל מרכז הספורט

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 53

מדריכת חוג אילוף כלבים

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 54

מדריך כדור יד

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 55

מדריך לגיל השלישי בערבית

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 56

עובדות קליטה

3

3

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 57

מזכירות שלוחה

2

2

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 58

מנהלת מקהלה

1

1

0

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 59

רכז פיזי

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי

 

מחלקה 60

רכז פרסום עיתון

1

0

1

 לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 לא רלוונטי