תוצאות סקר דוברות

ממצאי סקר דוברות המינהל הקהילתי תלפ"ז וארנונה הצעירה.
תודה ל-254 התושבים שענו על "סקר איכות תקשורת המנהל הקהילתי תלפ"ז וארנונה הצעירה עם התושבים - "חרבות ברזל"

להלן ממצאי הסקר:

1. 60% מהמשיבים ציינו שהודעת הדוברות תרמה לתחושת הבטחון והוודאות שלהם במהלך המלחמה! 20% מהמשיבים ענו שההודעות תרמו לתחושת הבטחון שלהם ברמה בינונית.
2. 85% מהמשיבים לסקר ענו שהודעות המינהל רלבנטיות עבורם. 55% מהמשיבים ענו שהמידע שנמסר בהודעת הדוברות רלוונטי עבורם ברמה גבוה ו- 30% מהמשיבים ענו שההודעות רלבנטיות עבורם ברמה בינונית.
3. 30% מהמשיבים ביקשו להמשיך ולקבל הודעות דוברות מדי יום כל עוד המלחמה נמשכת ומצב אי הוודאות הבטחוני קיים. 20% מהמשיבים ביקשו לקבל הודעות פעם בשבוע ו- 49% מהמשיבים ביקשו לקבל עדכונים כשיש מידע חדש.
4. 90% מהמשיבים נחשפו לראשונה להודעת הדוברות של המינהל הקהילתי בקבוצות ווטצאפ.

סיכום

א. ממצאי הסקר מראים בצורה ברורה שלהודעת הדוברות של המינהל הקהילתי תרומה נכבדת לתחושת הבטחון והוודאות של התושבים.
ב. לאור הממצאים, הוחלט לעבור למתכונת של 2 הודעות דוברות בשבוע (בתחילת ובסוף השבוע) ונעדכן במידע רלוונטי וחדש ככל שיעלה הצורך.
ג. נמשיך להפיץ את הודעות הדוברות בקבוצות הווטצאפ השכונתיות, כפי שנעשה עד כה, באתר המינהל הקהילתי ובדף הפייסבוק.
ד. אנו מזמינים תושבים לשתף תושבים נוספים בסביבתכם הקרובה אשר עדיין לא נחשפו להודעות הדוברות מהמינהל ולסייע בהגברת תחושת הבטחון והקשר בין התושבים למינהל הקהילתי. 

בברכה,
צוות דוברות המינהל הקהילתי

תוצאות סקר דוברות

 

גרף ראשון

 

גרף שני

 

גרף שלישי