ממצאי סקר תחבורה ציבורית

סיכום סקר תחבורה ציבורית תלפ"ז וארנונה הצעירה

הסקר נערך על ידי המינהל הקהילתי בדצמבר 2023 בעקבות שינויים שבוצעו בקווי התחבורה הציבורית בשכונה ותלונות רבות של תושבים בנושא

ממצאים

1. 221 תושבים ענו על הסקר .
2. % 90 מהעונים על הסקר הם תושבי שכונה היוצאים ממנה בתח"צ. 10% מגיעים אליה מבחוץ.
3. 82% מהעונים על הסקר משתמשים בתחבורה ציבורית בין 1-6 פעמים בשבוע.
4. 85% מהעונים על הסקר השתמשו בקו 12 לפני שבוטל.
5. הצרכים העיקריים של העונים השתמשים בתח"צ: עבודה, לימודים וקניות.
6. 65% מהעונים משתמשים בקו 510 ו-34% בקו 512.
7. כ-70% מהעונים על הסקר מדווחים באופן מובהק שאין כל הטבה בשירות החדש ורובם מדווחים על הרעה בתנאים.
8. שלושת התלונות המרכזיות שעלו:
א. תדירות לקויה מאוד, אין התאמה בין הזמנים המפורסמים לזמני ההגעה. האוטובוסים לא עוצרים בתחנות או שלא מגיעים כלל.
ב. צפיפות בלתי נסבלת באוטובוסים.
ג. השירות ירוד מאוד (נהיגה פראית, חוסר התחשבות וחוסר סבלנות של הנהגים)
ד. ריבוי החלפות כדי להגיע ליעד.

הממצאים יעברו במלואם לתכנית אב לתחבורה, משרד התחבורה ועיריית ירושלים.