ועדה זו מורכבת מתושבים פעילים הדנים במכלול הנושאים הנוגעים לתחום הפיזי בשכונה, בדגש על תחומי התכנון, הבניה ותחבורה. מטרת הועדה לשמור על האינטרסים של הציבור בשכונה על ידי קידום תוכניות התורמות לאיכות החיים בקהילה ובמקביל, ליווי התנגדויות למיזמים הפוגעים בקהילה. לפרטים:'איתן שטיינברג מתכנן אורבני-קהילתי talpaz.plan@gmail.com יו"ר הועדה עופר שרוןm_ofer@customs.mof.gov.il .

 

תאריך מפגש הועדה הבא: