הועדה מורכבת ממתנדבים פעילים עבור ומ'הגיל השלישי' אשר דנים בסוגיות הקשורות בשיפור איכות החיים והיחס לותיקי השכונה.

הועדה נפגשת אחת לחודשיים הועדה פועלת בשיתוף פעולה עם הלשכה לשירותים חברתיים.