קבוצה של פעילים, הלומדת יחד טקסטים ממקורות יהודיים, ישראליים וכלליים ויוזמת פעילויות לכלל הקהילה בתחום ההתחדשות היהודית.

תאריך מפגש הועדה הבא :