ועדת הקליטה פועלת במטרה לאתר קשיים וצרכים ספציפיים של עולים חדשים בקליטתם בשכונה ולתת להם מענים קהילתיים הולמים. הוועדה מורכבת מנציגי עולים, תושבים ותיקים ואנשי מקצוע. 

תאריך מפגש הועדה הבא :