שכונת תלפיות מזרח וארנונה הצעירה צפויה לעבור בשנים הקרובות תהליך משמעותי של התחדשות עירונית בדגש על תכניות פינוי-בינוי שצפויות להוסיף אלפי יחידות דיור חדשות בשכונה לאורך תקופה של כעשרים שנים.

(למידע נוסף בנוגע לפינוי בינוי)

כחלק ממגמה זו, מקודמת תכנית אב להתחדשות עירונית שאמורה להוות מסמך מדיניות לאופי ההתחדשות העירונית בשכונה בקווים כלליים, כולל המענה בהיבטים של מבני ציבור, שטחים פתוחים, תחבורה ותנועה ועוד.

למסמכי תכנית האב

לחוות דעת המנהל הקהילתי בנוגע לתכנית האב