אחריי

תנועת אחריי בשכונה מכוונת לחניכים בכיתות י' עד יב' ופועלת בימים ראשון ושלישי בשעות אחר הצהריים

לפרטים ויצירת קשר אוריאל 050-5999103.