רשת ועדי בתים

רשת ועדי בתים בארמון
בשכונת ארמון הנציב נרקמת רשת של ועדי בתים ונציגי בניינים.
החברים חולקים מנסיונם בניהול הבתים המשותפים ומקיימים קשר עם המינהל בשגרה ובחרום לטובת דיירי הבניינים