בטחון

רכז הביטחון אחראי על טיפול בנושאי ביטחון באירועים השונים של המינהל הקהילתי כמו גם קיום ישיבות בטחון תקופתיות עם גורמי המקצוע והתושבים ועבודה מול חברות האבטחה.

כמו כן, אחראי רכז הביטחון הקהילתי על ההדרכה והתרגול של מוסדות החינוך לשעת חירום וביצוע בקרה שוטפת במהלך כל השנה.

בעיתות חירום ומשבר, מפעיל המינהל הקהילתי מערך חירום הכולל מוקד מידע וסיוע לתושבי השכונה