אמנים בשכונה

תערוכות ציורים וצילומים יתקיימו במבואה של המינהל ברח' עולי הגרדום ובמבואה של השלוחה בארנונה הצעירה, במטרה לספק במה לתושבים ולאפשר להם להציג את יצירותיהם.

אנחנו מאמינים שעיצוב תערוכות בחללי המבנים, יהוו רקע אמנותי ותרבותי לנקודות אלו בהן מתקיים מפגש יום יומי של תושבים.

התערוכות ייבחרו ע"י ועדת תושבים ונציגי המינהל.

תושבים שמעוניינים מתבקשים לפנות אל רכזת התרבות, טליה לוית בטלפון 052-2284135