תנועות נוער

החברות בתנועת נוער מציעה דרך אחרת לבילוי שעות הפנאי,מזמנת השתייכות לקבוצה חברתית והיכרות עם בני נוער מכלל השכונה.
תנועות הנוער מחנכות לערכים, אמונות,מחיבות חברתית, פיתוח חשיבה ומנהיגות צעירה ומקיימות פעילות שוטפת לאורך כל השנה וכוללת מפגשים שבועיים.
תנועות הנוער פועלות כחלק מיחידת הנוער ובשכונה מספר תנועות הפועלות באופן קבוע.
אנו מעודדים את בני הנוער להצטרף לתנועה המתאימה להם מתוך התפיסה כי תנועות הנוער פועלות ומחזקות את העשייה הקהילתית.