הוסטל עמיגור

הוסטל עמיגור הינו דיור מוגן לקשישים עצמאיים.

בהוסטל מתגוררים כ-130 דיירים ברובם עולים ותיקים.

ההוסטל ממוקדם ברחוב דב גרונר 17, 02-6710441