האתר בתהליכי שדרוג.

נעלה בימים הקרובים את האתר החדש.

לפניות: 02-673-2877

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

תוכנית אב

תהליך תכנון התחדשות עירונית בשכונת תלפיות מזרח

כחלק ממגמה עולמית המבקשת לעודד התחדשות עירונית, ומתוך רצון לקדם את איכות החיים בעיר ירושלים, משרד הבינוי והשיכון ועיריית ירושלים פתחו בשנת 2016 בתהליך תכנון התחדשות עירונית לשכונת תלפיות מזרח.

במסגרת זו, צוות מקצועי של מתכננים נשכר להתוות את עקרונות הפיתוח של השכונה מבחינה אדריכלית, תחבורתית, חברתית, כלכלית וסביבתית, תוך שיתוף פעולה מקצועי מלא עם צוות המינהל הקהילתי ודיאלוג מתמשך עם תושבי השכונה. במהלך התהליך, אשר צפוי להמשך כשנתיים, יעלו לאתר האינטרנט עדכונים אודות מפגשים, מידע זמין ואפשרויות תכנון הנבחנות.

 

מהי תכנית אב?

 

 

 

תכנית  אב היא žתכנית מדיניות תכנון ופיתוח לשכונה, המתייחסת למכלול הסוגיות האורבניות כגון שטחי ציבור, מבני ציבור, תחבורה, תוספות בניה, התחדשות עירונית, נוף וסביבה, שימור ועוד. התכנית נערכת בקנה מידה שכונתי, והעקרונות שהיא מתווה ניתנים ברמת מתחמים ואזורים בשכונה.

 

 

 

תוצרי התכנית הם מפות (תשריטים) והנחיות מילוליות (הוראות). לא פחות חשוב מהמסמכים הפורמליים - הכנת תכנית האב מזמנת žדיון מעמיק בנוגע לשכונה הן בעירית ירושלים והן בועדות התכנון.

 

 

 

תכנית האב תגבש את מסגרת התכנון והפיתוח לטובת תושבי השכונה, יזמים, מוסדות התכנון ועירית ירושלים. אמנם היא אינה סטטוטורית, אך žלאורה יבחנו תכניות נקודתיות בעתיד". ž 

 

צוות התיכנון- 

אדריכל התוכנית אדריכל דודי גלור תכנון אדריכלי
אדריכלות נוף אחד: אחד חוי ליבנה
 תכנון תנועה  דגש הנדסה
חברה ופרוגמה  עודד קוטוק חן נאור 
שיתוף וציבור  דורית פרי 
מים וביוב  אחוד מהנדסים 
מדידה  מימד פוטוגרמטריה 
שמאות  שלומי מערבי 

למצגת מצב קיים שהוצגה בפני ועדת ההיגוי 10.5.16  

שיתוף הציבור בתוכנית האב

עקרונות בשיתוף הציבור-

שיתוף הציבור בפיתוח התכנית לתלפיות מזרח נובע מהתפישה כי ראוי שתהליך תכנון בחברה דמוקרטית ישקף את עמדותיהם ותפישותיהם של התושבים כלפי סביבת המגורים שלהם, ויזמין אזרחים להשפיע על החלטות הנוגעות לחברה בכלל ולסביבה בה הם חיים בפרט. בנוסף, הוא נשען על ההבנה המקצועית כי התייעצות עם התושבים משפרת את התכנון על ידי הבנה טובה יותר של התנאים הקיימים והלכי הרוח הרווחים בקרב הציבור, אשר קובעים את האפשרות ליישומו.

העובדה כי בירושלים פועל מנגנון עירוני של מינהלים קהילתיים, הכוללים עובדים קהילתיים ומתכננים אורבניים המעורים בצרכי הקהילה ופועלים באופן שגרתי להנגיש ולפעול בנושאים תכנוניים יחד עם התושבים, משפר את תהליך שיתוף הציבור עבור פרויקטים כמו התכנית הנוכחית. במובן זה, עבודת התכנון בשכונה – ולכן, התושבים - מרוויחה מידע רב שנצבר בעבר, ניסיון מקצועי בעבודה עם הקהילה המקומית והיכרות עם צרכיה ורצונותיה.

על מנת לקבל תמונה מייצגת ככל האפשר, תהליך השיתוף במסגרת התכנית פונה באופן אקטיבי לסוגים שונים של תושבים ובהם בעלי דירות ושוכרים, חדשים וותיקים, נשים וגברים, ושואף לחלץ תובנות מבעלי העניין השונים וממגוון הקולות הקיים בשכונה.

מטרות שיתוף הציבור בשכונת תלפיות מזרח-

● יצירת תוכנית מתאימה לשאיפות ולחזון הציבור הנותנת מענה מייטבי לצורכי השכונה ולתושביה.

● ניהול תהליך התכנון בצורה שקופה ונגישה לכלל תושבי השכונה.

● העלאת נושאים משמעותיים עבור תושבי השכונה והצגתם בפני צוות התכנון.

● בירור עמדות התושבים ביחס לאפשרויות שונות של התחדשות.

יעדים לשיתוף הציבור בשכונת תלפיות מזרח

● מתן הזדמנות לציבור ולבעלי עניין לקחת חלק ולהשפיע על סביבת החיים ועל אופייה ועתידה של השכונה

● יצירת מסגרת המבטיחה שקיפות בתהליך התכנון, אשר תאפשר ביטוי למגוון קולות, דעות ואינטרסים ותקדם הידברות והחלפת דעות בין הגורמים השונים, השותפים לתהליך.

● מיקוד הדיון הציבורי לתובנות אשר ניתן לתרגם למדיניות תכנון ישימה.

● איתור סוגיות ונקודות קונפליקט אפשריות, הדורשות ליבון ודיון מעמיק עם בעלי עניין שונים, לאורך תהליך התכנון. זאת לצורך מציאת המענה המיטבי ולצמצום התנגדויות אפשריות.

 תוצרים לשיתוף הציבור בשכונת תלפיות מזרח

● מסמך מרכז המציג את העמדות, השאיפות, הצרכים והרצונות של בעלי העניין השונים, לגבי האופי והאופן בו הם רואים את העיר, על שכונותיה והמרחב הציבורי, הפיזי, הכלכלי, והחברתי שבה.

● המלצות להטמעה בתכנון, בכל אחד מהנושאים בו יעסוק התהליך.

 

אנחנו ממליצים להמשיך ולהתעדכן באתר על התפתחות התהליך.

 לחוות דעת המינהל הקהילתי לחצו כאן 

כנס תושבים ראשון
קבוצות מיקוד
מפגש הסברה התחדשות עירונית
תמונות משיתוף הציבור
  • הצהרת נגישות
  • מתנסנט | חוגים