גווני ירושלים

העשרה והעמקה של אירועי תרבות בעלי צביון יהודי, ישראלי פלורליסטי