המשרה:רכזת ביטחון- 50% משרה

רכזת ביטחון- 50% משרה

דרישות התפקיד:

עבודה בחצי משרה - 21 שעות שבועיות בשעות בוק- צהרים. זמינות לעבודה בשעות הערב במקרים חריגים.

השכלה 12 שנה"ל.

יכולת ניידות בגזרת המינהל הקהילתי - רשיון נהיגה בתוקף, בעל רכב.

מקום מגורים בירושלים והסביבה

המצאת אישור על העדר עברות מין ממשטרת ישראל.

תינתן עדיפות לבעלי נסיון בתחום חרום וביטחון.

בריאות תקינה

שירות מלא צבאי בצה"ל / משטרה / שב"ס כפי שמוגדר בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו 1986-חובה

תחומי האחריות של רכז הביטחון:

סיוע למנהל המינהל בהיערכות לחירום של המינהלים הקהילתיים בהתאם לתפיסת ההיערכות העירונית. סיוע למנהל המינהל בניהול וריכוז תחום הביטחון הקהילתי בגזרת המינהל הקהילתי, בדגש על שיתוף פעולה עם גורמי עירייה, קהילה, משטרה, מגב, משא"ז , קהילה וכו. סיוע למנהל המינהל בהכנה רישוי וניהול תחום הביטחון באירועי תרבות וקהילה. ביצוע משימות בשגרה וחרום בהנחיית אגף חרום וביטחון.

קוח למייל talpaz.web@gmail.com 026732877

talpaz.web@gmail.com

את החומרים יש לשלוח למייל talpaz.web@gmail.com לא יאוחר מתאריך ה-0000-00-00.