מחלקה ייעודית ומיוחדת, המעודדת שיתופי פעולה בין כלל התושבים, צוותי המינהל והעירייה. המחלקה מלווה קידום יוזמות קהילתיות, קבוצות פעילים, גיוסי משאבים וחיבורים בין תושבות ותושבי השכונה - על מנת שכולן וכולם ירגישו בבית ויוכלו להשפיע.