סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

מידע כללי:


שעות וימי פעילות:


דרכי התקשרות:

ירושלים
פקס:

רשימת אירועים

החוג
כיתה\גיל
ימים ושעות פעילות
מיקום
מחיר
1.7 חן מזרחי בבקעה
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪0
402909 ליטל אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
14.8 שחייה ליילית
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪25
19.8 לונה פארק
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪65
22.7 סופרלנד
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪65
24.7 שחייה ליילית
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪25
8.7 לונה פארק
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪65
15.7 עיר הנוער מ. ספורט
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪10
צהרון - 578674 רויטל הניסוי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
578880 טל נוף ציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
536003 שקד הניסוי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
534545 שרה י.אלדד 18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
524991 שקד י.אלדד 21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
524983 קרן י.אלדד 21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
518332 שיר ד.גרונר 2
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
464834 שני ד.גרונר 2
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
464826תהילהי.אלדד 18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
452391 אודליה רבוביץ
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
452250 לאורה רובוביץ
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
419184 הודיה נ.ציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
406686 תהילה הניסוי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
406512 שולמית רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
406363 רחל קשאני 14
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
406124 חגית כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
406116 איריס כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
405795 רויטל אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
405647 ברוריה אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
405530 דנה אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
404103 ורדית רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
403899 רונית אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪335
ליטל א.אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
ליטל א.אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
ליטל א.אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
רונית אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
רונית אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
רונית אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
ורדית ד.רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
ורדית ד.רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
ורדית ד.רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
דנה א.אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
דנה א.אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
דנה א.אדם 30
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
רויטל אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
רויטל אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
רויטל אלקחי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
איריס כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
איריס כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
איריס כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
חגית כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
חגית כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
חגית כ.עציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
רחלי קשאני 14
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
רחלי קשאני 14
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
רחלי קשאני 14
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שולמית רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
שולמית רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שולמית רזיאל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
הודיה נ.ציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
הודיה נ.ציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
הודיה נ.ציון
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
לאורה א.ר.10
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
לאורה א.ר.10
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
לאורה א.ר.10
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
אודליה רובובץ
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
אודליה רובובץ
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
אודליה רובובץ
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
תהילה י.אלד18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
תהילה י.אלד18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
תהילה י.אלדד18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שני דב גרונר
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שני דב גרונר
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
שני דב גרונר
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
שיר דב גרונר2
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
שיר דב גרונר2
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שיר דב גרונר2
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
קרן י.אלדד21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
קרן י.אלדד21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
קרן י.אלדד21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שקד י.אלדד 21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
שקד י.אלדד 21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
שקד י.אלדד 21
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שרה י.אלדד 18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
שרה י.אלדד 18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
שרה י.אלדד 18
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
שקד ק.בבל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
שקד ק.בבל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
שקד ק.בבל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
רויטל ק.בבל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪550
רויטל ק.בבל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪835
רויטל ק.בבל
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪365
12.8 סינימה סיטי
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪29
קיטנת קיץ - אלוןששון קיטנה ג-ד
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - אלוןששון קיטנה ה-ו
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - אלוןששון קייטנה א-ב
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - מ.אימונים בנות א-ו
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪990
קיטנת קיץ - צהרון מ.אימונים בנות
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪300
קיטנת קיץ - קיטנה ציבורית א-ו
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪800
קיטנת קיץ - קיטנה ציבורית גן 4-6
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪700
קיטנת קיץ - קייץ כיף מחזור 1 -ב'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כייף מחזור 1 -א
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כייף מחזור 1- ג'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כייף מחזור 1- ה'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף ילדי גן 8/19
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪890
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 1- ו'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 2- א'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 2- ב'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 2 -ג'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 2- ה'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 2- ו'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קיטנת קיץ - קיץ כיף מחזור 2-ד'
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪1790
קהילה - שלושת הפרפרים - יחד
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪10
קהילה - שכנים ונהנים-סדרה
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪20
קהילה - הצגה בצור באהר- יחיד
-יום 00:00-00:00מינהל קהילתי תלפ"ז
₪10
  • ראיית חשבונות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים