ויקי דדו

ויקי דדו

רשות הספורט, נציגת עיריית ירושלים